Member Code :

 Example :

AS01-23/456 (Ahli Siswa)
AB01-23(45) (Ahli Bersekutu)
AG01-23-45/67 (Ahli Graduan)
AL1234/567 (Ahli Luar Negara)
1234567 (Ahli Korporat & Ahli Felo & Firma Perunding)